Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe czekają podwyżki cen prądu o 300-400 proc. RPO podjął interwencję

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek podjął interwencję w sprawie zapowiadanych podwyżek cen energii. Uderzą one we wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, bo wzrosty cen będą dotyczyć tzw. części wspólnych.

Ze skarg, które docierają do Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że sprzedawcy energii elektrycznej proponują wspólnotom oraz spółdzielniom mieszkaniowym wzrost cen energii elektrycznej o 300-400 proc. od przyszłego roku. Chodzi o podwyżkę cen prądu wykorzystywanego na potrzeby części wspólnej nieruchomości.

W tym przypadku nie obowiązuje obecnie taryfa ochronna, jak w przypadku gazu. To powoduje, że sprzedawcy energii elektrycznej dla rozliczenia energii dostarczanej do części wspólnych stosują taryfy, które zdecydowanie odbiegają cenowo od taryf zatwierdzanych przez URE i stosowanych dla odbiorców indywidualnych.

Rzecznik Prawo Obywatelskich poprosił prezesa URE o stanowisko urzędu w tej sprawie. Maciej Wiącek zapytał również Ministerstwo Klimatu i Środowiska o informację, czy wdrożone zostały prace zmierzające do zapewnienia ochrony użytkowników lokali mieszkalnych przed zapowiadanymi podwyżkami energii.

Źródło: RPO