Rządowa agencja odradza masowe testy na COVID-19 u osób bezobjawowych. Liczba wyników fałszywie dodatnich sięga nawet 91 proc.!

fot. Pixabay

Rządowa Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała dokument, w którym odradza testowanie na koronawirusa osób bez objawów, ponieważ liczba wyników fałszywie dodatnich może sięgać nawet 91 proc.!

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, państwowa jednostka badawcza nadzorowana przez Ministra Zdrowia, opublikowała „Zalecenia postępowania diagnostycznego w sytuacji zmniejszenia zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19„. Autorzy dokumentu nie zalecają rutynowego testowania w kierunku SARS-CoV-2 pacjentów
bezobjawowych
(bez gorączki i/lub objawów infekcji dróg oddechowych) przed wizytą w POZ oraz planową lub nagłą hospitalizacją.

Według naukowców, przy niskim rozpowszechnieniu choroby (1 proc.) – odsetek wyników fałszywie pozytywnych wśród osób z pozytywnym wynikiem testu: 85-91 proc. dla testów PCR; 53-63 proc. dla testów
antygenowych. Z kolei przy wysokim rozpowszechnieniu choroby (10 proc.) – odsetek wyników fałszywie pozytywnych wśród osób z pozytywnym wynikiem testu: 34-66 proc. dla testów PCR; 87-91 proc. dla testów antygenowych. Dokument jest datowany na 23 marca 2022 r.

Największe kontrowersje budzi fakt, kto brał udział w sporządzeniu dokumentu. Wśród autorów znajduje się m.in. prof. Andrzej Horban, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, który przez cały okres pandemii koronawirusa zasiadał w Radzie Medycznej przy premierze. Obok niego wymieniony jest Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny. Obaj w wystąpieniach publicznych wielokrotnie rekomendowali wykonywanie przesiewowych testów w kierunku COVID-19.

Źródło: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji