Rząd zadłuża nas na potęgę! Dług przekroczył już 1,13 bilion złotych

Mateusz Morawiecki, fot. KPRM

Zadłużenie Skarbu Państwa wynosi już 1 bln 133,6 mld złotych. W ostatnim miesiącu dług wzrósł aż o 8,1 mld zł.

Resort finansów przyznał, że w czerwcu zadłużenie Skarbu Państwo wzrosło o 8,1 mld złotych. Od początku roku wzrosło już w sumie o ok. 36 mld złotych. Oznacza to, że zadłużenie wynosi obecnie łącznie 1 bln 133,6 mld złotych.

Co ciekawe premier Mateusz Morawiecki opowiadał niedawno, że w czerwcu w budżecie było ponad 25 mld złotych nadwyżki. Tymczasem dług krajowy na koniec czerwca wyniósł prawie 859 mld złotych. Natomiast dług w walutach obcych wynosi aż 275 mld złotych, czyli około jedną czwartą całego zadłużenia Skarbu Państwa.

Warto zaznaczyć, że podana kwota to „tylko” zadłużenie Skarbu Państwa. Większości wydatków na walkę z pandemią nie jest ujęta w budżecie. Pełniejszy obraz tego, jak szybko się zadłużamy daje liczone według metodologii unijnej zadłużenie sektora finansów publicznych. Na koniec pierwszego kwartału 2021 roku wyniosło 1 bln 389,8 mld zł.

Źródło: Money.pl