Rząd tworzy Polską Agencję Obiektów Sportowych. Maksymalne wynagrodzenie prezesa i wiceprezesów to ponad 30 tys. zł brutto

fot. Wikimedia

Już wkrótce ma powstać Polska Agencja Obiektów Sportowych. Na jej czele mają stanąć prezes, dwóch wiceprezesów i rada agencji składająca się z siedmiu osób. Maksymalne wynagrodzenia mogą wynieść nawet 30 tys. zł.

„W tworzonej właśnie Polskiej Agencji Obiektów Sportowych ma być prezes, dwóch wiceprezesów i rada agencji składająca się z siedmiu osób. Wszystkie stanowiska płatne. Maksymalne wynagrodzenie prezesa i wiceprezesów – sześciokrotność średniej krajowej, czyli ponad 30 tys. zł brutto” – zauważył Patryk Słowik, dziennikarz Wirtualnej Polski.

Agencja ma zajmować się m.in. zarządzaniem Stadionem Narodowym, a także innymi – nieokreślonymi w projekcie – nieruchomościami przeznaczonymi na cele sportu, turystyki, kultury, oświaty lub nauki, przekazanymi do zarządzania przez inne podmioty, w tym Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Okazuje się, że PAOS ma być następcą spółki, która zarządza Stadionem Narodowym. „Agencja ma być następcą prawnym spółki PL2012, która powołana była specustawą na 10 lat i z końcem roku 2022 przestaje istnieć z mocy prawa” – napisał Kamil Bortniczuk, minister sportu. Spółka, o której wspomniał polityk, powstała jednak w 2007 roku, czyli nie 10, a 15 lat temu.

Źródło: legislacja.gov.pl