Posiadacze jednej kury staną się wkrótce właścicielami zakładów drobiarskich?! Absurdalne przepisy o rejestracji drobiu

Fot. Pixabay

Kilka tygodni temu weszły w życie przepisy, które nakładają na posiadaczy choćby jednej kury obowiązek rejestracji w ARiMR jako zakład drobiarski. Czas na zgłoszenie mija 6 kwietnia, a kto tego nie zrobi, musi liczyć się z wysoką karą pieniężną.

REKLAMA

Ustawa z 4 dnia listopada 2022 o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, która weszła w życie 6 stycznia 2023 roku wprowadza nowe przepisy dotyczące rejestracji – między innymi drobiu, jeleniowatych, koniowatych itd. Każda osoba, która na własny użytek hoduje np. jedną kurę musi ją zarejestrować w ARiMR. Czas na zgłoszenie jest do 6 kwietnia. Kto tego nie uczyni, może otrzymać karę w wysokości 30-krotność średniej krajowej, czyli ponad 200 tys. zł.

Przeciwko tej regulacji zaprotestowała Krajowa Rada Izb Rolniczych. Prezes organizacji Wiktor Szumielewicz zwrócił się do ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka z prośbą o interwencję. “[…] Zwolnienie osób utrzymujących drób przyzagrodowo z tego obowiązku jest uzasadnione ze względu na fakt, że utrzymywanie drobiu w małych ilościach we własnych gospodarstwach rolnych czy przy domostwach nie stanowi zagrożenia dla zdrowia zwierząt ani zdrowia publicznego. Takie działania pozwolą na uwolnienie rolników od dodatkowych obciążeń administracyjnych i pozwolą skupić się na głównych działaniach związanych z prowadzeniem swoich gospodarstw” – czytamy na stronie KRIR.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa potwierdziła, że są prowadzone prace nad zmianami. – “Informujemy, że w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad zmianą przepisów prawnych w zakresie zgłaszania miejsca utrzymywania drobiu. W przygotowywanych regulacjach przewidziane jest ‘wyłączenie niektórych podmiotów utrzymujących drób’ z tego obowiązku”- czytamy w komunikacie prasowym.

Źródło: AgroNowiny.pl

REKLAMA