Ponad połowa Polaków chce się zaszczepić na koronawirusa. Są wyniki sondażu CBOS

fot. Pexels

Aż 55 proc. Polaków chciałaby zaszczepić się przeciw COVID-19. Zdecydowanie tak odpowiedziało 34 proc., a raczej tak proc. Z kolei nie ma zamiaru szczepić się 33 proc., w tym 15 proc. raczej nie, a 18 proc. zdecydowanie nie.

Jak poinformował CBOS, stosunek do szczepień na koronawirusa zależy od wieku badanych. Wśród osób do 44 roku życia mniej niż połowa chciałaby się zaszczepić, a wśród badanych w wieku od 45 lat więcej niż co drugi. Począwszy od grupy wiekowej 45-54 lata odsetek deklarujących chęć zaszczepienia się rośnie. Zdecydowana większość najstarszych respondentów (65+) deklaruje pozytywne nastawienie do szczepień.

Najlepsze nastawienie do szczepień mają mieszkańcy największych miast oraz badani z gospodarstw domowych o najwyższych dochodach per capita, wynoszących co najmniej 3000 zł. Stosunek do szczepień bardzo wyraźnie zależy też od obaw związanych z zakażeniem się koronawirusem.

Z kolei 72 proc. badanych w wieku od 70 lat chciałaby się zaszczepić przeciw COVID-19, a 8 proc. już się zaszczepiło. 86 proc. badanych seniorów 70+ deklarujących zamiar zaszczepienia się próbowało zarejestrować się na konkretny termin, w tym 39 proc. w momencie realizacji badania miało już wyznaczony termin, a 47 proc. – jeszcze nie.

Jak wynika z sondażu 65 proc. seniorów zarejestrowało się na szczepienie kontaktując się ze swoją przychodnia, 23 proc. za pomocą ogólnopolskiej infolinii, a 14 proc. kontaktowało się z inną przychodnią, punktem szczepień. Zaledwie 7 proc. ludzi starszych skorzystało z formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej pacjent.gov.pl, a 5 proc. z SMS-a wysyłanego na numer 664 908 556 . Prawie połowie seniorów (46 proc.) podczas rejestracji ktoś pomagał.

Wśród ankietowanych poniżej 70 roku życia deklarujących zamiar zaszczepienia, zamiar zaszczepienia się zgłosiło 36 proc. Częściej niż pozostali zamiar taki zgłaszali mieszkańcy największych miast, absolwenci wyższych uczelni oraz badani z gospodarstw domowych o dochodach wynoszących co najmniej 3000 zł per capita.

Sondaż przeprowadzono od 1 do 11 lutego 2021 roku w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie 1179 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod badania: 44,3 proc. wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 40,1 proc. wybrało wywiad telefoniczny (CATI), 15,6 proc. wybrało samodzielne wypełnienie ankiety internetowej. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. 

Źródło: Radio ZET