Polska zbrojeniówka w tarapatach? Tak wynika z maili Michała Dworczyka

Zdjęcie ilustracyjne, fot. flickr / Lukas Plewnia

Z ujawnionych wiadomościach e-mail ze skrzynki Michała Dworczyka z kancelarii premiera dowiadujemy się, że polska branża zbrojeniowa jest w kiepskiej kondycji.

To kolejna odsłona publikacji materiałów po przejęciu danych logowania do prywatnego konta mailowego szefa KPRM Michała Dworczyka. Informacja została do niego przesłana przez jednego z pracowników KPRM.

Jak czytamy w notatce, „nadzór resortu właściwego ds. obronności nad spółkami przemysłowymi prowadzi do podporządkowania działalności biznesowej wyłącznym interesom sił zbrojnych, co skutecznie uniemożliwia rozwijanie działalności eksportowej„. W dalszej części raportu ten model nazwany jest „nieefektywnym”.

W notatce czytamy również, że w Polskiej Grupie Zbrojeniowej zwiększono liczbę zatrudnionych o „kilkadziesiąt procent bez widocznego uzasadnienia biznesowego„. Dowodów na nieudolność PGZ jest w notatce więcej. „Nie wypracowano ram współpracy z innymi resortami i instytucjami (np. MSZ) kluczowymi dla zwiększenia eksportu PGZ” – donosi autor.

Źródło: Money.pl