Polska na czele! Ceny w naszym kraju rosną najszybciej w Europie

fot. Pexels

W naszym kraju ceny rosną najszybciej w Europie, co potwierdza Eurostat. Znaleźliśmy się na samej górze listy państw z najwyższą inflacją.

Od dłuższego czasu ceny w Polsce gwałtownie rosną. Tak duży wzrost cen to wynik bardzo wysokiej inflacji . Obecnie utrzymuje się ona poziomie 5,5 proc. i – jak mówią specjaliści – jest najwyższa od przeszło dwudziestu lat. Ten niepokojący wzrost zauważył też Eurostat i potwierdził, że w naszym kraju ceny rosną najszybciej w Europie. Na równi z Estonią i Litwą zajmujemy pierwsze miejsce na liście państwa z najwyższą inflacją. Jak podkreślił Eurostat w swoim komunikacie, oczna stopa inflacji dla państw ze strefy euro sięgnęła 3 proc., natomiast jeszcze w lipcu wskaźnik ten wynosił 2,2 proc. W całej Unii Europejskiej inflacyjna średnia wyniosła w sierpniu 3,2 proc., a w lipcu 2,5 proc.

Do krajów, które mogą pochwalić się najniższą inflacją, należą: Malta, Grecja i Portugalia (odpowiednio 0,4; 1,2; 1,3 proc.). Z wyliczeń Eurostatu wynika, że we wszystkich badanych krajach najszybciej drożała energia. Kolejne miejsca zajmują: żywność, alkohol i tytoń, a także usługi.

Źródło: Eurostat