Od dziś kolejne luzowanie obostrzeń. Otwarte zostaną kina, ale również inne miejsca kultury

Zdjęcie archiwalne, fot. KPRM

Od dziś wchodzi w życie kolejny etap luzowania obostrzeń. Działalność mogą wznowić kina, teatry, opery, filharmonie i grupy cyrkowe, a także domy i ośrodki kultury.

Dziś działalność wznawiają firmy i instytucje z branży kulturalnej. Będzie to możliwe pod warunkiem udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc (co drugie miejsce na widowni), a także zachowania odległości 1,5 metra pomiędzy widzami lub słuchaczami, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni. 

Utrzymany został również nakaz zakrywania ust i nosa. Konieczne jest także zapewnienie, aby widzowie albo słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

Domy i ośrodki kultury oraz świetlice mogą również wznowić działalność edukacyjną i animacyjną w pomieszczeniach – pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego. Możliwa jest także działalność parków rozrywki na świeżym powietrzu z zachowaniem 50 proc. obłożenia.

Źródło: KPRM