Marian Banaś prześwietlił TVP. NIK nie zostawił suchej nitki na stacji zarządzanej przez Jacka Kurskiego

fot. Wikimedia

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła szereg nieprawidłowości w działaniach spółki TVP. Zarzuty kontrolerów dotyczą zarówno zarządzania majątkiem, jak i gospodarowania środkami finansowymi. Raport pokontrolny zawiera aż 99 wniosków

Jak podała Najwyższa Izba Kontroli, w latach 2014-2020 w spółce TVP wystąpiły nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem i gospodarowaniu środkami finansowymi. Zastrzeżenia dotyczą m.in. nierzetelnego zawierania umów na organizację imprez, przekroczenia budżetu Belsat TV i braku odpowiedniego nadzoru nad oddziałami terenowymi.

Z raportu przygotowanego przez kontrolerów wynika, że funkcjonowanie TVP w okresie objętym kontrolą w dużej mierze uzależnione było od systemu finansowania mediów publicznych. Kontrola wykazała, że bez państwowego wsparcia telewizja publiczna w latach 2017-2020 ponosiłaby straty. W tym czasie wsparcie z budżetu państwa sięgnęło 3,7 mld zł.

NIK sformułowała w sumie 99 wniosków pokontrolnych. Prezes NIK Marian Banaś złożył także cztery zawiadomienia w sprawie podejrzenia popełnienia wykroczenia do Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, jedno zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Szczecinie, a także jedno zawiadomienie w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia wykroczenia do Komendanta Rejonowego Policji.

Źródło: NIK