Jest nas prawie pół miliona mniej niż 10 lat temu. GUS zaprezentował wyniki Narodowego Spisu Powszechnego

flag of poland
fot. Pexels

Główny Urząd Statystyczny przekazał wyniki ubiegłorocznego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Ludność Polski zmniejszyła się w ciągu ostatnich 10 lat o 476 tys. osób. Wyraźnie widać też proces starzenia się społeczeństwa.

Prezes GUS Dominik Rozkrut przedstawił kolejne informacje dotyczące spisu powszechnego. Wśród najważniejszych danych zaniepokojenie budzi fakt, iż w ciągu ostatnich 10 lat liczba Polaków mieszkających nad Wisłą zmniejszyła się o prawie pół miliona. W 2021 r. w Polsce mieszkało dokładnie 38 mln 38 tys. 118 osób. W miastach mieszka obecnie 22 mln 748 tys. 772 Polaków, zaś na wsi 15 mln 287 tys. 346 obywateli.

Problemem jest również demografia. – Wyraźnie widać proces starzenia się społeczeństwa. Odsetek ludności w wieku produkcyjnym spadł do 59,3 proc. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł do ponad 22 proc. Oznacza to, że przeszło co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 65 lat – powiedział prezes GUS. Najwięcej seniorów mieszka na Podlasiu, na Lubelszczyźnie, w Łódzkiem i w województwie świętokrzyskim.

Najludniejszym polskim miastem pozostaje nadal Warszawa. W stolicy mieszka 1 mln 860 tys. 261 osób, drugie miejsce zajmuje Kraków, który ma 800 tys. 653 mieszkańców, a na trzecie miejsce wskoczył Wrocław, który zamieszkuje 672 tys. 929 osób. Stolica Dolnego Śląska wyprzedziła Łódź, która 10 lat temu plasowała się na podium.

Źródło: Onet.pl, GUS