Jakie są zagrożenia związane z wyborem nieodpowiedniego WIBOR-u i jak ich uniknąć?

Fot. mat. partnera

WIBOR jest jednym z najważniejszych wskaźników w polskim systemie finansowym, a jego wybór ma wpływ na wysokość rat kredytowych. Niemniej jednak, nieodpowiedni wybór rodzaju WIBOR może prowadzić do niespodziewanych zmian w ratach kredytowych, co może stanowić zagrożenie dla budżetu kredytobiorcy. W tym artykule omówimy zagrożenia związane z wyborem nieodpowiedniego WIBOR-u i sposoby ich uniknięcia.

Zagrożenia związane z wyborem nieodpowiedniego kredytu

  1. Nieprzewidywalność rynku – rynek finansowy jest dynamiczny i zmienny, co może prowadzić do zmian w wysokości stawek procentowych. Wybór zbyt krótkiego okresu WIBOR-u (np. WIBOR 1M) może prowadzić do dużych zmian w ratach kredytowych, co może stanowić zagrożenie dla stabilności finansowej kredytobiorcy.
  2. Zmienność stóp procentowych – WIBOR jest stopą zmienną, co oznacza, że oprocentowanie kredytu może ulec zmianie w czasie. Wybór zbyt długiego okresu WIBOR-u (np. WIBOR 6M) może prowadzić do mniejszej zmienności stóp procentowych, ale również do wyższej stopy procentowej, co zwiększa koszt kredytu.
  3. Uwarunkowania rynkowe – Wybór rodzaju WIBOR-u może być uzależniony od warunków rynkowych i dostępności danego wskaźnika. Niedostępność preferowanego wskaźnika może skłonić do wyboru innej opcji, co może prowadzić do wyższych kosztów kredytu.

Sposoby uniknięcia zagrożeń

  1. Przed podpisaniem umowy kredytowej warto dokładnie przeanalizować oferty banków i sprawdzić, jakie rodzaje WIBOR są wykorzystywane do wyceny kredytów. Warto zwrócić uwagę na okres pożyczki oraz na to, czy kredyt jest stałokondycyjny czy zmiennokondycyjny. Im dłuższy okres kredytowania, tym wyższa stawka WIBOR. Dlatego, jeśli kredyt ma być spłacany w ciągu kilku lat, warto wybrać WIBOR o dłuższym okresie trwania, takim jak WIBOR 3M lub WIBOR 6M.
  2. Kredyt stałokondycyjny wiąże się z ustaloną na początku okresu spłaty ratą i stałą stopą procentową przez cały okres kredytowania. Kredyt zmiennokondycyjny, z kolei, jest uzależniony od stopy procentowej WIBOR, co oznacza, że rata kredytu może ulegać zmianie. Dlatego przed podpisaniem umowy warto dokładnie przeanalizować, jaki rodzaj kredytu lepiej odpowiada naszym potrzebom.
  3. Kredyt zmiennokondycyjny może być bardziej korzystny od kredytu stałokondycyjnego, jeśli stopy procentowe są niskie. Jednak w przypadku wzrostu stóp procentowych, rata kredytu może znacznie wzrosnąć, co może prowadzić do trudności finansowych. Dlatego przed podpisaniem umowy kredytowej warto dokładnie przeanalizować ryzyko związanego z kredytem zmiennokondycyjnym i zastanowić się, czy jesteśmy w stanie poradzić sobie z ewentualnym wzrostem raty.

Jeśli wciąż posiadasz jakiekolwiek wątpliwości, skorzystaj z usług kancelarii prawnej, która wyjaśni Ci, jakie zagrożenia przynosi wybór nieodpowiedniego WIBOR-u.

Źródło: Artykuł sponsorowany

REKLAMA