Jakie istnieją rodzaje znaków towarowych?

Fot. unsplash.com

Znak towarowy jest ważnym narzędziem dla firm, które chcą chronić swoje produkty i usługi przed nieuprawnionym użyciem przez konkurencję. Często przedsiębiorcy zastanawiają się więc, jak chronić swoją markę. Od strony formalnej należy zastrzec znak towarowy. Okazuje się jednak, że występują one w wielu odmianach. Którą więc wybrać? O tym jest ten artykuł.

Co to jest znak towarowy?

Znak towarowy (ang. trademark) to oznaczenie stosowane przez przedsiębiorców. Umożliwia ono konsumentom rozpoznanie produktów lub usług pochodzących od określonej firmy, co ułatwia podejmowanie decyzji zakupowych.

Posiadanie zastrzeżonego znaku towarowego daje firmie prawo do wyłącznego korzystania z niego w określonej niszy biznesowej. Pozwala także na podjęcie kroków prawnych w przypadku naruszenia jej praw przez inne podmioty. Umożliwia również czerpanie korzyści marketingowych dzięki dołączeniu do takich programów jak Amazon Brand Registry czy Strefa Marek Allegro.

Znak towarowy jest kluczowy dla firm, ponieważ buduje rozpoznawalność marki i zaufania do niej wśród konsumentów. To w naturalny sposób podnosi rentowność a więc i ich zyski. Co ważne, ta forma ochrony zapewnia ograniczony monopol prawny. Chodzi o to, że obejmuje on towary i usługi  jakie wskażemy w zgłoszeniu. Określa się to w oparciu o tzw. klasyfikację nicejską.

Znak towarowy to pojęcie dość ogólne. W praktyce osoba, która chce zastrzec swoją markę musi precyzyjnie wskazać w jakiej odmianie ona występuje. Istnieje wiele rodzajów znaków towarowych. Najczęściej przedsiębiorcy zgłaszają znaki słowne (nazwa) i słowno-graficzne (logo). Oprócz nich możemy wyróżnić także:

 • znaki graficzne – są to wizualne symbole lub motywy, np. logo Apple przedstawiające nadgryzione jabłko;
 • znaki przestrzenne – to znaki towarowe, które składają się z trójwymiarowego przedmiotu lub jego kształtu, np. butelka Coca-Coli;
 • znaki dźwiękowe – to dźwięki lub melodie, np. dzwonek iPhone’a;
 • znaki w postaci koloru – to kolory lub kombinacje kolorów, które są charakterystyczne dla danej marki, np. magenta dla T-Mobile, fioletowy dla czekolady Milka;
 • znaki pozycyjne – to znaki, które są umieszczone w określonym miejscu na produkcie, np. znak firmy na podeszwie buta.

Nazwa firmy to słowny znak towarowy

Ta odmiana znaku składa się wyłącznie z jednego lub kilku słów. Przykładem może być nazwa “Coca-Cola”, “Microsoft”, “Amazon” czy “Samsung”. Jest to najprostszy rodzaj znaku towarowego, ponieważ opiera się na samej nazwie firmy lub produktu. Jego ochrona jest jednak najbardziej praktyczna. Obejmuje bowiem nazwę, która nawet przy rebrandingu logo się nie zmieni. To świetnie zabezpiecza m.in. domenę internetową.

Warto wiedzieć, że nie wszystkie słowa można zarejestrować jako znak towarowy. Aby nazwa firmy lub produktu mogła zostać zastrzeżona, musi spełniać określone wymagania prawne, m.in. posiadać zdolność odróżniająca. Przykładowo firma prawnicza nie otrzyma ochrony na słowny znak „Kancelaria Prawna”.

Logo to znak słowno-graficzny

Ta forma znaku łączy w sobie zarówno element słowny, jak i graficzny. Może to być kombinacja nazwy firmy lub produktu z odpowiednio dobraną grafiką. Przykładem może być logo marki Adidas składające się z 3 pasków i napisu Adidas.

Jest to bardzo popularny rodzaj znaku towarowego, ponieważ pozwala na wszechstronne i skuteczne promowanie marki. Element graficzny może być łatwiejszy do zapamiętania i rozpoznania niż wyłącznie sama nazwa firmy. Dodanie grafiki do znaku może pomóc w budowaniu silniejszego i rozpoznawalnego wizerunku marki.

Co swoją ochroną obejmuje nazwa, a co logo?

Znak towarowy słowny i słowno-graficzny chronią różne elementy znaku. Ten pierwszy chroni wyłącznie słowa, które stanowią jego treść. Oznacza to, że po rejestracji takiego znaku, jego posiadacz ma prawo wyłącznego korzystania z tych słów lub fraz. Inne osoby lub firmy nie mogą używać tych samych słów lub fraz w odniesieniu do podobnych towarów lub usług.

Znak słowno-graficzny, chroni posiadacza przez zapewnienie mu wyłącznego prawa do korzystania z konkretnego zestawu słów i grafiki jako oznaczenia swoich produktów lub usług. Chroni to przed nieuprawnionym wykorzystaniem i naruszeniem praw przez konkurentów. O ile słowo w takim logo jest oryginalne, tj. nie wskazuje prost co oferujemy, to ta forma znaku zabezpieczy również nazwę.

Często odpowiedź na to którą formę zastrzegać daje analiza prawna marki. Może ją dla Ciebie wykonać rzecznik patentowy. Wiedząc gdzie są kolizje , przeszkody i zagrożenia może doradzić ci albo zgłoszenie logo, albo lekką modyfikację samej nazwy. Ograniczy to ryzyko sporu.

Dlaczego warto zastrzec nazwę firmy?

Zastrzeżenie słownego znaku to ważny krok w ochronie marki. Taka rejestracja zapewnia posiadaczowi wyłączne głównie poczucie bezpieczeństwa. Po przejściu całej procedury otrzymasz świadectwo ochronne, które jest niczym akt notarialny.

Oto kilka powodów, dla których warto zastrzec znak w odmianie słownej:

 1. Masz pewność, że określenie, którego używasz nie jest opisowe. Urząd Patentowy przyznał Ci ochronę na znak słowny, a nie na grafikę.
 2. Zyskujesz silną ochronę prawną firmowej domeny internetowej. Znak słowny sprawia, że każda osoba, która pod domeną z Twoją nazwą będzie oferowała podobne towary lub usługi – naruszy prawo.
 3. Znak słowny jest odporny na rebranding. Jeżeli masz zarejestrowane tylko logo, to w przypadku zmiany grafiki, musisz ponownie je zastrzec.
 4. Łatwiej udowodnić używanie znaku słownego. W przypadku sporu konkurent może żądać od Ciebie przedstawienia dowodów na używanie znaku w obrocie. Z oznaczeniem w wersji słownej będzie to łatwiejsze.

Korzyści jakie daje rejestracja logo?

Zastrzeżenie słowno-graficznego znaku towarowego ma nieco inne zalety. Należą do nich:

 1. Łatwiej zarejestrować logo niż nazwę. A to za sprawą szaty graficznej, która nadaje mu charakter odróżniający. Dzięki temu możesz zastrzec wyrażenia, które nie dostałyby ochrony jako znaki słowne, ponieważ są określeniami ogólnoinformacyjnymi. Na przykład wspomniana wcześniej „Kancelaria Prawna”.
 2. Możesz upiec dwie pieczenie na jednym ogniu o ile nazwa w logo jest fantazyjna. W takim przypadku znak słono-graficzny zabezpieczy również nazwę. Nie jest to regułą.
 3. Nawet jeżeli logo nie ochroni nazwy to konkurencja nie będzie tego wiedzieć. Zastrzeżenie takiej formy znaku skutecznie odstrasza konkurencję od pomysłów przybliżenia się do Ciebie.

Jak zastrzec znak towarowy?

Aby zastrzec znak towarowy, należy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu. W Polsce taką rejestrację przeprowadza Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP). Wniosek taki musi zawierać podstawowe informacje o zgłaszającym, a także o znaku, który chce on zarejestrować. Należy także dołączyć listę produktów lub usług, dla których chce się zastrzec firmową markę.

Po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty zgłoszeniowej, UPRP przeprowadzi badanie wstępne. Polega ono na sprawdzeniu czy zgłoszone oznaczenie kwalifikuje się do ochrony. Czyli czy np. nie jest słowem wprost ogólnoinformacyjnym. O ile takie przeszkody nie wystąpią publikuje informację o zgłoszeniu w Biuletynie. Jeśli procedura zakończy się pomyślnie, znak towarowy zostanie zarejestrowany, a przedsiębiorca otrzyma świadectwo ochronne.

Podsumowując, warto zastrzec firmową nazwę lub logo jako znak towarowy. W obu przypadkach, rejestracja pozwala właścicielowi na dochodzenie swoich praw przed sądem. Możesz wtedy bez udziału sądu usuwać oferty nieuczciwej konkurencji z portali sprzedażowych takich jak Allegro czy Amazon.

Źródło: Artykuł sponsorowany

REKLAMA