Jak zdobyć uprawnienia spawalnicze UDT?

fot. Pixabay

Aby pracować na stanowisku spawacza, wcześniej konieczne jest uzyskanie uprawnień spawalniczych. W jaki sposób są one nadawane? Zobacz najważniejsze informacje o zdobyciu uprawnień spawacza!

Uprawnienia spawacza – kiedy można je uzyskać?

Praca spawacza będzie wymagała uzyskania odpowiednich uprawnień, a dokładnie są to uprawnienia spawalnicze UDT, czyli Urzędu Dozoru Technicznego.

By je uzyskać, trzeba na początku wziąć udział w szkoleniu spawalniczym, a następnie podejść do egzaminu odbywającego się przed komisją UDT. Gdy zostanie on zaliczony, wtedy można otrzymać odpowiednie uprawnienia.

Należy pamiętać o tym, że uprawnienia spawalnicze trzeba odnawiać, aby zachowały one swoją ważność.

Jak skorzystać z kursu spawalniczego?

Aktualnie kursy spawalnicze pozwalające na uzyskanie uprawnień są dostępne na terenie całego kraju.

Kursy spawalnicze czy kursy spawaczy są rodzajem kursów zawodowych, podczas których uczestnicy uzyskują przygotowanie do pracy na stanowisku spawacza.

Kursy te kładą nacisk zarówno na kwestie praktyki, jak i teorii, zapewniając dzięki temu kompleksowe przygotowanie kandydatów do egzaminu, a następnie do pracy.

W ramach kursów spawalniczych skorzystać można z nauki spawania różnymi metodami, na przykład są to metody MAG, MIG, WIG, TIG, metoda MMA, czyli elektrodą otuloną, metoda gazowa. Dostępne są kursy, które uczą również wielu technik spawalniczych jednocześnie, więc przygotowanie do pracy jest kompleksowe.

Warto też wskazać, że kursy często prowadzone są na różnych poziomach zaawansowania – dla osób początkujących, posiadających większe doświadczenie, jako kursy przeznaczone do odnowienia uprawnień.

Kursy te są oferowane zarówno jako indywidualne, czyli mogą zapisać się na nie osoby, które samodzielnie chciałyby rozpocząć naukę, jak również można wybrać kursy grupowe, które przeznaczone są dla grup, zwykle pracowników z jednej firmy.

Kto może zapisać się na kurs spawacza?

Aby zapisać się na kurs spawania, konieczne jest spełnienie odpowiednich warunków. Podstawowe wymogi, które należy spełnić, aby rozpocząć naukę, to:

  • ukończenie 18 roku życia
  • minimum podstawowe wykształcenie
  • zaświadczenie lekarskie dotyczące braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku

Jak odbywa się egzamin na uprawnienia spawalnicze?

Egzamin ten ma miejsce przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i sprawdza on zarówno teoretyczne, jak i praktyczne przygotowanie do pracy.

Osoby, które uczestniczą w dobrych kursach zawodowych, nie mają żadnych trudności w przejściu egzaminu oraz uzyskaniu uprawnień spawalniczych, ponieważ podczas kursu dowiadują się wszystkiego, co jest do tego potrzebne.

Źródło: Materiał zewnętrzny

REKLAMA