Jak odbywa się podział majątku po rozwodzie?

Fot. Unsplash

Podział majątku po rozwodzie może być bardzo stresujący. Jak dokładnie odbywa się ta procedura? Oto główne informacje!

Czym jest majątek wspólny małżonków?

Pod pojęciem majątku wspólnego małżonków znajduje się rodzaj majątku, który należy do nich wspólnie, czyli każdy z małżonków ma teoretycznie 50% praw do jego posiadania.

Do majątku wspólnego dochodzi na skutek zawarcia małżeństwa – od tego momentu wszystkie elementy majątku, ale też długi są dzielone pomiędzy małżonków po połowie – wskazują adwokaci Kraków rozwody – https://www.przebindowski.com.pl/adwokat-krakow-rozwod.html z tego względu mogą być dość problematyczne.

Należy zauważyć, że niektóre rodzaje majątku mogą być uważane za majątek odrębny i mogą być zwolnione z podziału. Odrębny majątek zwykle obejmuje majątek nabyty przez jednego z małżonków przed ślubem, spadki lub darowizny otrzymane przez jednego z małżonków w trakcie małżeństwa oraz majątek wyraźnie określony jako odrębny w umowie przedślubnej lub poślubnej.

Jak przeprowadza się podział majątku po rozwodzie?

Podział majątku po rozwodzie może się różnić w zależności od konkretnych okoliczności sprawy. Jak najczęściej jest on dzielony?

Gdy obowiązuje zasada własności wspólnotowej, wówczas zgodnie z tym podejściem cały majątek nabyty w trakcie trwania małżeństwa stanowi majątek wspólny i podlega równemu podziałowi między małżonkami. Własność wspólnotowa zazwyczaj obejmuje aktywa, takie jak dochody, nieruchomości, inwestycje i majątek osobisty nabyty w trakcie małżeństwa.

Jednak mogą pojawić się inne okoliczności, które powodują, że majątek nie jest dzielony po połowie. W takim przypadku sąd dąży do sprawiedliwego podziału majątku w oparciu o różne czynniki, biorąc pod uwagę szczególne okoliczności sprawy. Uwzględniane czynniki mogą obejmować czas trwania małżeństwa, wkład każdego z małżonków w małżeństwo, w tym wkład finansowy i niefinansowy, zdolność zarobkową każdego z małżonków, wiek i stan zdrowia każdego z małżonków oraz istnienie wszelkich umów przedmałżeńskich lub poślubnych.

Podczas procesu rozwodowego małżonkowie lub ich pełnomocnicy mogą negocjować ugodę majątkową, która określa sposób podziału majątku. Jeśli nie mogą dojść do porozumienia, sąd podejmie decyzję na podstawie obowiązujących przepisów prawa i przedstawionych dowodów.

Jak uzyskać korzystny podział majątku?

Sprawy związane z podziałem majątku bywają skomplikowane, dlatego też dobrym wyborem będzie udanie się do kancelarii prawnej. Gdy wybrany zostanie przykładowo dobry adwokat Kraków rozwód z nim będzie jeszcze łatwiejszy.

Gdy zatem planuje się rozwód, warto pomyśleć o skorzystaniu z pomocy dobrego adwokata rozwodowego!

Źródło: Artykuł sponsorowany

REKLAMA