Hulajnogą elektryczną nie pojedziemy już po ulicy. Są jednak wyjątki

fot. Pixabay

W czwartek Sejm poparł nowelizację ustawy prawo o ruchu drogowym, regulującą status prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. Zakazane będzie m.in. kierowanie hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h.

Nowelizacja zakłada, że kierujący tymi pojazdami będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym i nie utrudniać im ruchu – będzie to dotyczyć części infrastruktury przeznaczonej dla ruchu pieszych. Zakazane będzie m.in. kierowanie hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h.

Zgodnie z nowelizacją, kierujący hulajnogą elektryczną będzie zobowiązany do korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów i poruszania się z dopuszczalną prędkością 20 km/h. W przypadku braku drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, będzie mógł korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h i będzie mógł poruszać się także z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

W wyjątkowych przypadkach będzie mógł poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowaniem szczególnej ostrożności i ustępowaniem pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany.

Źródło: ISBnews