Czego dotyczą koszty pracodawcy?

Fot. Pixabay

Nie od dziś wiadomo, że przedsiębiorcy zatrudniający pracowników stawiają chętnie na różnorodne umowy. Mogą to być zarówno umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawne. W takich wypadkach koszt zatrudnienia pracownika może być nieco odmienny. W efekcie przedsiębiorcy niejednokrotnie zastanawiają się nad tym, ile wynosi całkowity koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę. Co trzeba wiedzieć o kosztach pracodawcy?

Koszty pracodawcy

Czego dotyczą koszty pracodawcyWarto wiedzieć, że głównym kosztem jest tutaj zatrudnienie pracownika na podstawie umowie o pracy. Trzeba wypłacać wynagrodzenia i zobowiązania do instytucji państwowych. Jeśli chodzi o umowę o pracę, kosztami uzyskania przychodu dla firmy są następujące czynniki:

  • Wynagrodzenie brutto
  • Wpłaty do PPK
  • Składki ZUS

Wypłacanie wynagrodzenia pracownikom to koszy główny dla pracodawcy. W tej sytuacji kwota wynagrodzenia brutto składa się ze składek społecznych, zaliczki na podatek dochodowy i wpłat na PPK. Ta ostatnia kwestia występuje wtedy, gdy pracownik postanowi przystąpić do programu. Nie bez znaczenia jest także wynagrodzenie netto, które pracownik uzyskuje na rękę. 

Co warto wiedzieć?

Koszty pracodawcy to ważne zagadnienie, które z pewnością interesuje każdą osobę prowadzącą własną firmę. Okazuje się, że pracodawca nie ma możliwości dowolnego ustalenia kwoty wynagrodzenia swoich pracowników. Aktualnie przepisy wskazują pensję minimalną, którą uzyskują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W 2023 roku jest to 3490 złotych (od stycznia do czerwca) i 3600 złotych (od lipca do grudnia). Dla osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu, minimalne wynagrodzenie ustalane jest proporcjonalnie, zgodnie z wysokością etatu. 

Na całkowity koszt zatrudnienia składają się też składki finansowane przez przedsiębiorcę. Mamy tutaj do czynienia ze składkami emerytalnymi, rentowymi, wypadkowymi, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wynagrodzenie brutto to nie jedynie obciążenie podatkowe. Istotne informacje na temat kosztów pracodawcy znajdziemy w serwisie Poradnik Przedsiębiorcy.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Każdy pracownik może skorzystać z dowolnego programu, który pozwala gromadzić oszczędności na przyszłą emeryturę. Pracownicze Plany Kapitałowe są finansowane nie tylko przez pracowników, lecz także przez pracodawców. Warto poznać wysokość wpłat, jakie ponosi zakład pracy. Wpłata podstawowa wynosi tutaj 1,5%, a dodatkowa 2,5%.

Pracownicy, którzy podlegają ubezpieczeniom emerytalno-rentowym i są w wieku 18-55 lat, automatycznie zgłaszani są do PPK. W tej sytuacji pracodawca nie może decydować o tym, kiedy będzie ponosił koszty dodatkowe z tym związane. Jedynie pracownik ma możliwość zrezygnowania z udziału PPK, dzięki czemu koszty pracodawcy nie są wyższe. Nie od dziś wiadomo, że zatrudnienia pracownika zawsze wiąże się z ponoszeniem różnorodnych kosztów. Musimy zapłacić za wykonywaną pracę i opłacać różnorodne zobowiązania podatkowe. Trzeba mieć zatem na uwadze koszty uzyskania przychodu dla firmy, które bywają znaczące. 

Pensja minimalna w 2023 roku aż dwukrotnie wzrasta, co jest dobrą informacją dla każdego pracownika. Jednakże dla pracodawców oznacza to także wyższe koszty, jakie są związane z zatrudnianiem pracowników. Prowadzenie własnej firmy to trudne zadanie, które wymaga znajomości przepisów prawnych i ciągłego obserwowania zmian w tym zakresie. Koszty pracodawcy to pojęcie, które trzeba bardzo dobrze poznać przed przyjęciem nowej osoby do pracy. 

Źródło: Artykuł sponsorowany

REKLAMA