Co czwarta firma w Polsce planuje zwolnienia! Najbardziej zagrożone są osoby pracujące w handlu

Zdjęcie ilustracyjne, fot. Pixabay

Jak wynika z raportu pn. „Barometr Polskiego Rynku Pracy”, aż 24 proc. firm w Polsce planuje zredukować zatrudnienie. Najgorzej przedstawia się sytuacja w sektorze handlowym, gdzie konieczność redukcji etatów zgłosiło 29 proc. pracodawców.

W raporcie czytamy, iż plany redukcji etatów deklarowane przez co czwartą firmę to rekordowy wynik – aż o 11 pp. wyższy, niż w poprzedniej edycji badania, kiedy zwalniać pracowników chciało 13 proc. przedsiębiorców.

Z badania firmy Personnel Service wynika, że sektor handlu nie tylko planuje zwolnienia pracowników, ale także ogranicza nowe rekrutacje. Jedynie 2 proc. firm z tego sektora planuje zwiększyć poziom zatrudnienia. Najwięcej deklaracji o zwolnieniach złożyły największe i średnie firmy (po 29 proc.), natomiast najrzadziej – małe (22 proc.). 

Raport pokazuje również, że Polacy pod wpływem wydarzeń z ubiegłego roku planują zdobywać nowe kompetencje. Co czwarty ankietowany pracownik nie wyklucza zdobywania nowych umiejętności w przyszłości. Najchętniej po nowe kwalifikacje sięgają osoby do 34. roku życia. Wśród nich aż 60 proc. badanych jest zdecydowanych na taki krok.

Źródło: Business Insider Polska