Aż 40 proc. ogrzewających domy węglem nie ma zapasów opału na zimę. Szokujący sondaż CBOS

Zdjęcie ilustracyjne, fot. Pixabay

Według sondażu CBOS, aż 40 proc. gospodarstw domowych ogrzewających się węglem nie ma żadnych zapasów tego surowca. Zdecydowana większość badanych spodziewa się problemów z zaopatrzeniem w opał w nadchodzącym sezonie.

Z badania CBOS wynika, że przede wszystkim przy wykorzystaniu własnych pieców lub kotłów węglowych ogrzewa swoje domy 46 proc. Polaków. Aż 79 proc. badanych korzystających z tego rodzaju urządzeń do ogrzewania przewiduje, że ich gospodarstwa domowe będą miały problemy z zaopatrzeniem w ten surowiec w nadchodzącym sezonie.

Najczęstsze obawy osób palących w domach węglem dotyczą zarówno braku opału, jak i zbyt wysokich cen surowca (46 proc.). Co ciekawe, samych wysokich cen obawia się 22 proc. ankietowanych, a 11 proc. respondentów jako jedyny problem z węglem wskazuje deficyt tego surowca na rynku.

Z sondażu wynika, że tylko 9 proc. badanych przyznaje, że jest zaopatrzona w węgiel na zimę. Aż 40 proc. osób, które potrzebują węgla na zimę, nie ma żadnych zapasów tego surowca. Kolejnych 35 proc. badanych zadeklarowało, że ich zapasy są tylko niewielkie, a następnych 15 proc. – że ich zapasy są spore, ale i tak niewystarczające na cały sezon grzewczy.

Badanie zrealizowano w dniach od 14 do 25 sierpnia 2022 roku na próbie liczącej 1043 osoby (w tym: 60,0% metodą CAPI, 23,3% – CATI i 16,7% – CAWI).

Źródło: CBOS