Komunikaty ze spółek  RSS
FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN: Informacja o zawarciu aneksu do umowy pożyczki

Dodano: 11.10.2017 15:14 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30 / 2017 Data sporządzenia:...

Źródło: www.bankier.pl

ALCHEMIA: Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

Dodano: 11.10.2017 15:14 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 209 / 2017 Data sporządzenia:...

Źródło: www.bankier.pl

SYNEKTIK S.A.: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej

Dodano: 11.10.2017 15:05 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:zyciorys_kandydata_do_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)oswiadczenie_kandydata_do_RN.pdf  (RAPORT...

Źródło: www.bankier.pl

GETIN: Rejestracja akcji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Dodano: 11.10.2017 15:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 40 / 2017 Data sporządzenia:...

Źródło: www.bankier.pl

GETBACK S.A.: Zatwierdzenie i publikacja aneksu nr 14 do prospektu emisyjnego akcji Getback S.A.

Dodano: 11.10.2017 14:57 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Getback_S.A._Aneks_Nr_14_do_prospektu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO...

Źródło: www.bankier.pl

KREZUS SA: Podpisanie umowy szczegółowej z KGHM Metraco S.A.

Dodano: 11.10.2017 14:49 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 28 / 2017 Data sporządzenia:...

Źródło: www.bankier.pl

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Rozliczenie umów leasingu i dzierżawy z PKO Leasing SA

Dodano: 11.10.2017 0:22 | 10 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 58 / 2017 Data sporządzenia:...

Źródło: www.bankier.pl

GETIN NOBLE BANK S.A.: POWOŁANIE NOWEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Dodano: 11.10.2017 0:01 | 10 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 121 / 2017 Data sporządzenia:...

Źródło: www.bankier.pl

GETIN NOBLE BANK S.A.: UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANKU S.A.

Dodano: 10.10.2017 23:57 | 9 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Zalacznik_-_RB_120_2017_-_uchwaly_podjete_przez_NWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU...

Tagi: Banki
Źródło: www.bankier.pl

PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.: Prawomocne wyroki oddalające odwołania Premium Food Restaurants S.A. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Dodano: 10.10.2017 23:54 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 14 / 2017 Data sporządzenia:...

Źródło: www.bankier.pl

GETIN NOBLE BANK S.A.: WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Dodano: 10.10.2017 23:51 | 9 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 119 / 2017 Data sporządzenia:...

Źródło: www.bankier.pl

GEOTREKK: Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

Dodano: 10.10.2017 23:25 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Zarząd GeoTrekk S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2017 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane...

Źródło: www.bankier.pl

MIKROKASA S.A.: Emisja obligacji serii MKR1019

Dodano: 10.10.2017 22:41 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2017 Data sporządzenia:...

Źródło: www.bankier.pl

LW BOGDANKA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A.

Dodano: 10.10.2017 22:38 | 9 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 24 / 2017 Data sporządzenia:...

Źródło: www.bankier.pl

MERLIN GROUP S.A.: Zmiana stanu posiadania

Dodano: 10.10.2017 0:56 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:ESPI_57_2017_-_zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...

Źródło: www.bankier.pl

PGS SOFTWARE S.A.: Wstępna informacja o przychodach osiągniętych w III kwartale 2017 roku.

Dodano: 10.10.2017 0:32 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 25 / 2017 Data sporządzenia:...

Źródło: www.bankier.pl

ARCHICOM S.A.: Uzupełnienie raportu półrocznego 2017

Dodano: 09.10.2017 23:17 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Raport_z_badania_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_Archicom_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)Opinia_niezaleznego_bieglego_rewidenta_do_jednostkowego_sprawozdania_finansowego_Archicom_SA.pdf  (RAPORT...

Tagi: Lego, Badania
Źródło: www.bankier.pl

RONSON EUROPE N.V.: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Ronson Europe N.V.

Dodano: 09.10.2017 23:12 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Zal_1_zawiadomienie_o_zwolaniu_NWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)Zal_2_dokument_inf_dla_akcjonariuszy.pdf  (RAPORT...

Tagi: Europa
Źródło: www.bankier.pl

PARCELTEC: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Dodano: 09.10.2017 22:58 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Zarząd Parcel Technik S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Pan Rafał Markiewicz w dniu 09 października 2017 roku korzystając z przywileju na podstawie § 15 ust. 2 lit....

Źródło: www.bankier.pl

ECERAMICS: Zakończenie subskrypcji akcji serii L

Dodano: 09.10.2017 22:45 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Zarząd spółki Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji serii L Spółki, przeprowadzonej w drodze subskrypcji...

Tagi: Warszawa
Źródło: www.bankier.pl

NETIA: Powiadomienie o transakcji na akcjach Netia S.A.

Dodano: 09.10.2017 22:24 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:FIP11zawiadomienie09102017.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...

Źródło: www.bankier.pl

HubStyle S.A.: Wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową HubStyle we wrześniu 2017 roku.

Dodano: 09.10.2017 22:23 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 40 / 2017 Data sporządzenia:...

Źródło: www.bankier.pl

UniCredit: Press release regarding Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting

Dodano: 09.10.2017 22:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:171009_Comunicato_stampa_Relazioni_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)Directors'_Reports_-_Ordinary_and_Extraordinary_Shareholders_Meeting_-_04_December__eng_(2).pdf  (RAPORT...

Tagi: UniCredit
Źródło: www.bankier.pl

KOFAMA: Zmiany w składzie Zarządu KOFAMA Koźle Spółka Akcyjna

Dodano: 09.10.2017 16:10 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Zarząd KOFAMA Koźle S.A. informuje, że na posiedzeniu w dniu 09 października 2017 r. Rada Nadzorcza działając w oparciu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki Rada Nadzorcza odwołała...

Źródło: www.bankier.pl

PZ CORMAY S.A.: Informacje o zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii L PZ Cormay S.A.

Dodano: 09.10.2017 14:19 | 5 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 40 / 2017 Data sporządzenia:...

Źródło: www.bankier.pl

BIOMAXIMA: Raport miesięczny BioMaxima S.A. za wrzesień 2017 r.

Dodano: 09.10.2017 14:10 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Zarząd BioMaxima SA, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na...

Źródło: www.bankier.pl

QUART DEVELOPMENT: Raport miesięczny za wrzesień 2017 r.

Dodano: 09.10.2017 14:01 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Zarząd Quart Development S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2017 r.1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości...

Źródło: www.bankier.pl

KERNEL HOLDING S.A.: KERNEL ANNOUNCES DATE FOR FY2017 RESULTS AND CONFERENCE CALL

Dodano: 09.10.2017 12:16 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. REPORT2. INFORMATION ABOUT THE ENTITY3. SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY UNI - EN REPORT No 42 / 2017 Date of issue: 2017-10-09 ...

Tagi: Finanse
Źródło: www.bankier.pl

ENERGA S.A.: Rejestracja zmian w Statucie ENERGA SA

Dodano: 09.10.2017 12:00 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Zalacznik_Tekst_jednolity_Statutu_ENERGA_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)ang-Attachment_Text_of_the_Articles_of_Association_of_ENERGA_SA.pdf  (RAPORT...

Tagi: Energia
Źródło: www.bankier.pl

PEKAO BANK HIPOTECZNY: Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii LZ-II-15.

Dodano: 09.10.2017 11:52 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 36 / 2017 Data sporządzenia:...

Źródło: www.bankier.pl

reklama
reklama
Kontakt z nami